Občanské právo

Služby

  • kupní a darovací smlouvy zejména ohledně nemovitostí vč. advokátní úschovy
  • tvorba a revize smluv (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo atd.)
  • odpovědnost za škodu (materiální i imateriální)
  • vymáhání pohledávek
  • občanské spory
  • všeobecné obchodní podmínky, kompletní smluvní dokumentace
  • nájemní právo

Kontakty

Můžete mne kontaktovat, buď telefonicky, e-mailem a nebo pomocí kontaktního formuláře.

Mgr. Jana Šubrtová

Logo_mobil_Jana_Subrtova

Právní služby