Rodinné právo

Služby

  • rozvodové řízení (smluvený i sporný rozvod)
  • úprava poměrů k nezl. dětem
  • vypořádání společného jmění manželů (dohoda, žaloba)
  • vymáhání neuhrazeného výživného
  • zastupování ve věci sporu o výši výživného
  • úprava styku s dítětem
  • majetkové smlouvy a vypořádání nesezdaných párů
  • dědictví (zastupování v dědickém řízení, sepis závěti, spory mezi dědici)
  • zastupování ve věcech popření otcovství

Kontakty

Můžete mne kontaktovat, buď telefonicky, e-mailem a nebo pomocí kontaktního formuláře.

Mgr. Jana Šubrtová

Logo_mobil_Jana_Subrtova

Právní služby